Springkorn

Impatiens noli-tangere L.

Svenska synonym: vildbalsamin

Springfrø Spring-Balsamin Lehtopalsami Touch-me-not Balsam Rührmichnichtan

Springkorn Beskrivning. Springkorn är en medelstor ört med strödda blad och stora hängande klargula blommor. Den växer oftast i stora bestånd. Stjälkarna är köttiga och bladen tunna med trubbsågade kanter. Springkorn blommar från juli till september. Blomman är tre till fyra centimeter lång, ofta brunfläckig och har en krökt sporre. Frukten öppnar sig explosionsartat och slungar iväg fröna, liksom hos de andra arterna i släktet balsaminer (Impatiens). Fröna är fyrkantiga i tvärsnitt.
Springkorn Springkorn kan förväxlas med blekbalsamin (I. parviflora), men den senare har små upprätta blekgula blommor med rak sporre. Den högväxta jättebalsaminen (I. glandulifera) har motsatta eller kransställda blad och rosa eller vita blommor.

Springkorn Utbredning. Springkorn är den enda inhemska av balsaminerna (Impatiens), den förekommer sparsamt från Skåne ända upp i Norrbotten, men saknas i ett flertal landskap. Den växer på mullrik jord i skuggiga, fuktiga lundar och skogskärr. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet (Nordstedt 1920).

Springkorn Etymologi. Artnamnet noli-tangere kommer av latinets noli (låt bli) och tangere (tangera, röra), namnet betyder 'rör mig ej'.

Familj: Balsaminaceae
Släkte: Impatiens

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Vilda Balsaminen växer icke sällan i så täta massor, att den bildar liksom små skogar. Den behagar oss både genom sin späda grönska och sitt egendomliga utseende. Men man märker snart att den tillhör en för vår flora främmande typ, är en af dessa enstaka arter, hvilka liksom förirrat sig långt bort från sina samslägtingar. Nästan allt hos denna växt har något eget och ovanligt; så den vattenklara stjelken med sina svällda leder, de ömtåliga bladen, de underliga blommorna och deras ställning, och slutligen fröhusets sätt att öppna sig."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria I av C. F. Nyman (1867)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/balsamina/impat/impanol.html
Senaste uppdatering: 18 oktober 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg