Tussilago L.

Hästhovar

Beskrivning. Fleråriga örter med krypande jordstam. Blad långskaftade, grunt loberade med hjärtlik bas, unga blad helt filthåriga, senare med kal översida. Bladen utvecklas först efter blomningen. Blomkorg ensam på kort fjällig grön- eller rödaktig stjälk som förlängs i frukt. Holkfjäll talrika. Korgbotten utan fjäll mellan blommorna. Blommor gula, strålblommor honliga, diskblommor få, hanliga. Frukt kal, skaftad med hårpensel.
Kromosomtal: 2n=60.

Övrigt. Arterna i släktet skråp (Petasites) fördes på Linnés tid till släktet hästhovar.

Etymologi. Släktnamnet Tussilago kommer av latinets tussis (hosta) och eventuellt agere (driva bort), namnet betyder ört som fördriver hosta. I dagligt tal används det vetenskapliga släktnamnet Tussilago ofta som namn på arten hästhov (T. farfara).

Släktet har endast en art, hästhov (T. farfara), som har en vid utbredning på norra halvklotet.

Familj: Asteraceae

Art:
hästhov (T. farfara)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/tussi/welcome.html
Senaste uppdatering: 27 juli 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg