Tripolium Nees

Strandastrar

Beskrivning. Ett- till fleråriga, kala, köttiga örter. Stjälk upprätt, ofta brunröd. Blad köttiga, hela eller något tandade, nedre blad skaftade, ovala, stjälkblad långsmala. Holkfjäll i flera rader, tegellagda. Strålblommor i en rad, tunglika, blekt violetta, sällan utan strålblommor. Diskblommor rörlika, först gula senare rödbruna. Frukt avlång, plattad, hårpensel vit till smutsfärgad, tillväxer under fruktmognaden.
Kromosomtal: 2n=18.

Övrigt. Släktet fördes tidigare in under släktet astrar (Aster).

Etymologi. Släktnamnet Tripolium kommer av latinets tres (tre) och polein (vända) eller polios (grå), namnet anses syfta på färgväxlingar hos blomman.

Släktet har bara en art, strandaster (T. vulgare).

Familj: Asteraceae

Art:
strandaster (T. vulgare)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/tripo/welcome.html
Senaste uppdatering: 24 juli 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg