Tripleurospermum Sch. Bip.

Baldersbrår

Beskrivning. Ett- till fleråriga, kala örter. Stjälk uppstigande till upprätt. Blad strödda, många gånger pardelade, finflikiga, ibland köttiga. Blomkorgar stora. Holkfjäll brunt hinnkantade. Korgbotten något välvd, kompakt, utan fjäll mellan blommorna. Strålblommor vita, tunglika, honliga. Diskblommor gula, rörlika, tvåkönade. Frukt trekantig med tre kraftiga ljusa åsar, upptill med tunn avsatt kant.
Kromosomtal: 2n=18 (kustbaldersbrå), 2n=36 (baldersbrå).

Övrigt. Arterna fördes av Linné till släktet kamomiller (Matricaria).

Etymologi. Släktnamnet Tripleurospermum kommer av grekiskans tris (tre), pleuron (sida) och sperma (frö), vilket syftar på den trekantiga frukten.

Släktet har 38 arter. I Sverige förekommer de två arterna baldersbrå (T. perforatum ) och kustbaldersbrå (T. maritimum), som ibland slås samman till en art. De båda arterna korsar sig med varandra, avkomman är oftast fertil och kan återkorsas med föräldraarterna vilket gör att det förekommer mellanformer som är svåra att bestämma.

Familj: Asteraceae

Arter:
baldersbrå (T. perforatum )
kustbaldersbrå (T. maritimum)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/tripl/welcome.html
Senaste uppdatering: 26 juli 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg