Kustbaldersbrå

Tripleurospermum maritimum (L.) W. D. J. Koch

Vetenskapliga synonym: Matricaria maritima L.; M. inodora L. ssp. maritima (L.) Neuman, M. inodora L. var. maritima (L.) Wahlenb. (ssp. maritimum), M. maritima L. ssp. subpolaris (Pobed.) Rauschert, T. maritimum (L.) W. D. J. Koch var. boreale (Hartm.) (ssp. subpolare)
Svenska synonym: nordbaldersbrå (ssp. subpolare)

Strandbalderbrå Strand-Kamille Merisaunio Baldersbrá Sea Mayweed Küsten-Kamille

Kustbaldersbrå Beskrivning. Kustbaldersbrå är en två- eller flerårig, kal ört med ofta halvt nedliggande växtssätt. Stjälkarna har ofta en rödbrun ton och är ibland nästan förvedade nertill. Bladen är finflikiga, men köttiga och ofta lite trubbiga i spetsarna. Kustbaldersbrå blommar från juni till sepetember. Blommorna sitter samlade i korgar med vita tunglika strålblommor och gula rörlika diskblommor. Arten är variabel och flera underarter brukar särskiljas, i Sverige förekommer två, huvudunderarten kustbaldersbrå (ssp. maritimum) och underarten nordbaldersbrå (ssp. subpolare (Pobed.) Hämet-Ahti) som är nordlig och har mörkt kantade holkfjäll.
Kustbaldersbrå, blomkorg Kustbaldersbrå är mycket lik den närstående arten baldersbrå (T. perforatum) som dock är ettårig, med upprätt växtsätt och tunnare blad. Arterna kan korsa sig och avkomman är oftast fertil och kan också återkorsa sig med föräldraarterna. Kustbaldersbrå betraktas ofta som en underart av baldersbrå.

Kustbaldersbrå Utbredning. Kustbaldersbrå är en havsstrandsväxt som förekommer längs hela kusten. Underarten nordbaldersbrå (ssp. subpolare) återfinns i fjälltrakterna. Utbredningen är delvis oklar då arten länge inkluderats i baldersbrå (T. perforatum). Första fynduppgift är från Älvsborgs fästning i Göteborg där Linné fann den under sin resa i Västergötland 1747 (Nordstedt 1920).

Kustbaldersbrå Etymologi. Artnamnet maritimum kommer av latinets mare (hav) och syftar på växtplatsen. Isländska namnet baldersbrá syftar på brunbaldersbrå (ssp. phaeocephalum), en underart som inte förekommer i Sverige.

Familj: Asteraceae
Släkte: Tripleurospermum

Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/tripl/tripmar.html
Senaste uppdatering: 1 mars 2006
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg