Bildgalleri

Ängshaverrot - Tragopogon pratensis L.


Ängshaverrot

Småhaverrot
(ssp. minor)

Småhaverrot
(ssp. minor)

Ängshaverrot

Ängshaverrot

Ängshaverrot

Korg av ängshaverrot
angripen av svampen korgsot
(Ustilago tragopogonis-pratensis)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/trago/tragpra2.html
Senaste uppdatering: 22 februari 2010
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg