Äkta haverrot

Tragopogon porrifolius L.

Vetenskapliga synonym: T. sinuatus Avé-Lall.
Svenska synonym: haverrot

Havrerod Kaurajuuri Salsify Haferwurz

Beskrivning. Äkta haverrot är en kal, ett- eller tvåårig ört som kan bli upp till en meter hög. Bladen är smalt lansettlika med bredare, stjälkomfattande bas. Äkta haverrot blommar i juni-juli, blommorna är purpurfärgade eller lila och tydligt längre än de vanligen åtta holkfjällen. Blomkorgarnas skaft är ihåliga och tydligt vidgade under korgen. Frukterna är tvärt avsmalnande till ett långt spröt.
Äkta haverrot karaktäriseras av violetta eller purpurfärgade blommor och upptill förtjockade korgskaft. Den liknar mest arten gotländsk haverrot (T. crocifolius), men den senare har brunröda blommor med gul spets, vanligen fem holkfjäll, samt jämntjocka korgskaft. Äkta haverrot kan korsa sig med ängshaverrot (T. pratensis) och hybrider dem emellan är kända.

Utbredning. Äkta haverrot förekommer sällsynt förvildad i vägkanter och på kulturmark i Sydsverige. Arten hör hemma i Medelhavsområdet. Första fynduppgift som förvildad är från Kristianstad i Skåne och publicerades av E. Fries år 1823 (Hylander 1971).

Användning. Äkta haverrot är en gammal kulturväxt som förr odlades för sin ätliga rots skull.

Etymologi. Artnamnet porrifolius kommer av latinets porrum (ett äldre namn på purjolök) och folium (blad). Namnet betyder 'med blad som hos purjolök'.

Familj: Asteraceae
Släkte: Tragopogon

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/trago/tragpor.html
Senaste uppdatering: 18 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg