Stor haverrot

Tragopogon dubius Scop.

Stor Gedeskæg Großer Bocksbart

Beskrivning. Stor haverrot är en tvåårig ört som kan bli omkring en halv meter hög. Bladen är långa, smalt lansettlika och ganska styva. Stor haverrot blommar i juni, blommorna är ljust gula och tydligt kortare än holkfjällen. Blomkorgarna är stora och deras skaft är ihåliga och klubblikt förtjockade. Frukten är taggig och har ett tydligt spröt samt fjäderpensel.
Stor haverrot känns igen på de klubblikt förtjockade korgskaften och de stora korgarna med ljusgula blommor. Den liknar mest arten ängshaverrot (T. pratensis) som dock skiljs genom jämnjocka korgskaft och klargula blommor som är liklånga med holkfjällen. Hybrider mellan stor haverrot och ängshaverrot är kända.

Utbredning. Stor haverrot är sällsynt och förekommer bara på Gotland där den växer på torr kalkrik mark. Första fynduppgift är eventuellt en uppgift från Bosjökloster i Skåne som publicerades av E. Fries år 1823 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet dubius kommer av latinets dubium (tvivel) och betyder 'tveksam'.

Familj: Asteraceae
Släkte: Tragopogon

Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/trago/tragdub.html
Senaste uppdatering: 26 juli 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg