Gotländsk haverrot

Tragopogon crocifolius L.

Svenska synonym: gotlandshaverrot

Gotlandsgeitskjegg Gotlands-Gedeskæg

Första svenska fyndet av gotländsk haverrot Beskrivning. Gotländsk haverrot är en ganska lågväxt, tvåårig ört med en upprätt stjälk som blir omkring tre decimeter hög. Bladen är smalt lansettlika och något vitulliga. Gotländsk haverrot blommar i juni, blommorna är brunröda med gul spets och ungefär lika långa som de fem holkfjällen. Blomkorgarnas skaft är jämntjocka och inte vidgade under korgen. Frukten är omkring två millimeter lång och har ett tydligt spröt.
Gotländsk haverrot karaktäriseras av sina brunröda blommor med gul spets och de jämntjocka korgskaften. Den liknar mest arten äkta haverrot (T. porrifolius), men den senare skiljs genom helt violettröda blommor, åtta holkfjäll, samt genom tydligt förtjockade korgskaft. Gotländsk haverrot kan korsa sig med de båda gulblommiga arterna ängshaverrot (T. pratensis) och stor haverrot (T. dubius).

Utbredning. Gotländsk haverrot är sällsynt och endast känd från Gotland där den växer på torr kalkrik mark. Arten hör hemma i Sydeuropa och det anses att arten kommit till Gotland i slutet av 1800-talet. Första fynduppgift är från Visby, Gotland och publicerades av G. v. Cederwald år 1867. Arten hittades av O. A. Westöö (Hylander 1971). Exemplar insamlade av Westöö och Goës i juni 1866 finns i Naturhistoriska riksmuseets samlingar och kan ses ovan.

Etymologi. Artnamnet crocifolius betyder 'med blad som hos krokus' och kommer av Crocus, vilket är det vetenskapliga namnet på släket krokusar, och latinets folium (blad).

Familj: Asteraceae
Släkte: Tragopogon

Norden
Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/trago/tragcro.html
Senaste uppdatering: 26 juli 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg