Tephroseris Rchb.

Nockor

Beskrivning. Ett- till tvååriga eller fleråriga, håriga örter. Stjälk upprätt, ullhårig eller med körtelhår. Blad strödda, skaftade eller oskaftade, bladskiva äggrund till lansettlik, med helbräddad eller grovt tandad kant. Blomkorgar i kvastlik samling. Holkfjäll i en rad, yttre holkfjäll saknas. Korgbotten utan fjäll mellan blommorna. Blommor gula. Strålblommor tunglika, honliga. Diskblommor rörlika, tvåkönade. Frukt med hårpensel.
Kromosomtal: 2n=48.

Övrigt. Arterna i släktet ståndsar (Senecio) skiljs genom blomkorgar med korta yttre holkfjäll.

Etymologi. Släktnamnet Tephroseris kommer av grekiskans tephra (aska) och seris (sallat).

Släktet har 50 arter. I Sverige förekommer bara de två arterna fältnocka (T. integrifolia) och kärrnocka (T. palustris).

Familj: Asteraceae

Arter:
fältnocka (T. integrifolia)
kärrnocka (T. palustris)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/tephr/welcome.html
Senaste uppdatering: 26 juli 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg