Kärrnocka

Tephroseris palustris (L.) Fourr.

Vetenskapliga synonym: Cineraria palustris (L.) L., C. palustris (L.) L. ssp. congesta (R. Br.) Nyman, Senecio congestus (R. Br.) DC., S. palustris (L.) Hook.

Myrsvineblom Kær-Fnokurt Kosteikkovillakko Marsh Fleawort Moor-Greiskraut

Kärrnocka Beskrivning. Kärrnocka är en ett- till tvåårig, klibbigt körtelhårig ört med gula blommor. Stjälken är upprätt, grov, och kan bli upp till en meter hög. Den har strödda, stjälkomfattande blad som är lansettlika med hel eller grovt bukttandad kant. De nedre bladen, som ofta är parflikiga, vissnar bort vid blomningen. Kärrnocka blommar i juni-juli, blomkorgarna är upp till tre centimeter breda och sitter i en grenig kvastlik ställning. Blommorna är gula, strålblommorna är tunglika och vanligen omkring 20 till antalet. Holkfjällen är lansettlika och sitter i en rad, yttre holkfjäll saknas. Frukten är kal och har hårpensel.
Kärrnocka kan knappast förväxlas med någon annan svensk växt. Den andra arten i Kärrnocka släktet, fältnocka (T. integrifolia), är flerårig, mer lågväxt med en basal bladrosett, saknar körtelhår och har korgar med högst 15 strålblommor.

Utbredning. Kärrnocka är mycket sällsynt och förekommer bara på ett fåtal platser i Skåne. Den växer på dyiga stränder i näringsrika sjöar eller åar. Arten fanns förr i flera sydsvenska landskap men har minskat i antal på grund av utdikningar och minskat bete på växtplatserna. Första fynduppgift är från Skåne och publicerades 1737 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet palustris kommer av latinets palus (kärr), vilket syftar på växtplatsen.

Familj: Asteraceae
Släkte: Tephroseris

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/tephr/tephpal.html
Senaste uppdatering: 26 juli 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg