Fältnocka

Tephroseris integrifolia (L.) Holub

Vetenskapliga synonym: Cineraria integrifolia (L.) Murray, Senecio integrifolius (L.) Clairv.

Finnmarkssvineblom Bakke-Fnokurt Ehytlehtivillakko Field Fleawort Steppen-Greiskraut

Fältnocka Beskrivning. Fältnocka är en flerårig ört som kan bli upp till fem decimeter hög. Stjälken är upprätt och ullhårig, med ett fåtal strödda blad och en basal bladrosett. Stjälkbladen är lansettlika, helbräddade och oskaftade medan de basala bladen är skaftade med en äggrund bladskiva som har hel eller grunt tandad kant. Fältnocka blommar i maj-juni, blomkorgarna är få och sitter i en kvastlik ställning. Korgarna är drygt två centimeter breda och har tolv till femton, gula, tunglika strålblommor. De inre blommorna är gula och rörlika. Holkfjällen sitter i en rad och yttre holkfjäll saknas. Frukten är hårig och har en hårpensel.
Fältnocka Den andra arten i släktet, kärrnocka (T. palustris), är mer högväxt, vanligen ettårig, och är klibbig av körtelhår, samt har korgar med omkring tjugo strålblommor.

Fältnocka i knopp Utbredning. Fältnocka är sällsynt och förekommer bara på ett fåtal platser i Skåne. Den växer på torr och kalkrik ängsmark. Första fynduppgift är troligen från 1600-talet (Nordstedt 1920).

Fältnocka med fruktställningar Etymologi. Artnamnet integrifolia betyder 'med hela blad' och kommer av latinets integer (hel, oskadd) och folium (blad).

Familj: Asteraceae
Släkte: Tephroseris

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Det går icke heller så lätt at känna örter rätteligen, som månge tro, i synnerhet de minste, och efterverlden tör ännu visa, at Svenska örterne, ehuru de hittils äro eftersökte, ännu årligen kunna tilökas. Det går väl icke så hastigt med deras rymmande, som Insekternes; men så har jag likväl funnit Cineraria alpina på Egneberga Kyrkogård i Skåne, som väl aldrig någon förmodat, och än mindre at hon funnits samma år på icke så långt afstånd från Lund, där så snabba Botanici granskat backarna."

Ur Betydande hinder uti halländska hushållningen och botemedel däremot av Pehr Osbeck (Physiographiska Sällskapets Handlingar, 1776)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/tephr/tephint.html
Senaste uppdatering: 25 februari 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg