Telekia Baumg.

Strålögon

Beskrivning. Fleråriga, storväxta, håriga örter. Stjälk upp till två meter hög, upptill grenig med två till åtta korgar i klaselik ställning. Blad strödda, stora, brett äggrunda med grovt sågad kant, ovan nästan kala, under håriga, nedre blad skaftade med hjärtlik bas, övre blad oskaftade och nästan stjälkomfattande. Blomkorgar fem till sex centimeter breda. Holkfjäll i flera rader, äggrunda till äggrunt lansettlika, trubbiga, de yttre med tillbakaböjd örtartad spets. Korgbotten med smala fjäll mellan blommorna. Strålblommor i en rad, honliga, klargula. Diskblommor tvåkönade, orangegula. Ståndare med svanslika bihang. Frukt ribbad, kal, pensel saknas.
Kromosomtal: 2n=20.

Etymologi. Släktnamnet Telekia hedrar minnet av den ungerske greven Samuel Teleki von Szék, botanisten Baumgartens beskyddare och välgörare.

Släktet har två arter. I Sverige förekommer den odlade och förvildade arten strålöga (T. speciosa).

Familj: Asteraceae

Art:
strålöga (T. speciosa)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/telek/welcome.html
Senaste uppdatering: 31 augusti 2012
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg