Fjällmaskrosor

Taraxacum sect. Taraxacum

Vetenskapliga synonym: T. sect. Crocea M. P. Christ.

Fjeld-Mælkebøtte

Fjällmaskros Beskrivning. Fjällmaskrosor är tämligen lågväxta, fleråriga örter som kan bli omkring två decimeter höga. Bladen är korta och hela eller flikiga med triangulära flikar, bladskaftet är plattat Fjällmaskros och något vingat. Fjällmaskrosor blommar från juni till augusti, blomkorgarna är medelstora och har guldgula blommor. Holkfjällen är upprätta eller de yttre är smala och något Fjällmaskros utstående, samt saknar knöl i spetsen. Frukterna är gulbruna till rödbruna med ett tämligen kort spröt.
Sektionen fjällmaskrosor omfattar ett femtiotal småarter. De förs ibland till samma grupp som atlantmaskrosor (sect. Spectabilia), men de senare brukar numera urskiljas genom helt tilltryckta ytterholkfjäll, samt rödaktig mittnerv på bladen.

Fjällmaskros, frukter

Utbredning. Fjällmaskrosor är vanliga i Norrland och i fjällttrakterna. De växer vanligen i ängsmarker och nära små vattendrag.

Etymologi. Sektionsnamnet Taraxacum kommer av arabiskans Tarakh shaqun, ett medeltida namn på en bitter korgblommig ört.

Familj: Asteraceae
Släkte: Taraxacum

Norden

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/tarax/taratar.html
Senaste uppdatering: 15 maj 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg