Atlantmaskrosor

Taraxacum sect. Spectabilia (Dahlst.) Dahlst.

Atlanterhavs-løvetenner Nordisk Mælkebøtte

Beskrivning. Atlantmaskrosor är fleråriga örter som kan bli omkring tre decimeter höga. Bladen är breda och flikiga eller mer sällan hela, ganska kraftigt byggda och är ibland fläckiga och har mer eller mindre rödfärgad mittnerv. Atlantmaskrosor blommar i maj-juni, blomkorgarna är ganska stora och har mörkt gula blommor. Holkfjällen är ljusgröna och saknar knöl i spetsen. De är oftast upprätta och de yttre sitter tilltryckta mot de inre. Frukterna är stora, omkring fem millimeter långa, gulbruna och har ett förhållandevis kort spröt som oftast är ungefär dubbelt så långt som själva frukten.
Sektionen är heterogen och består av ett hundratal småarter. Atlantmaskrosor har ibland förts ihop i samma sektion som fläckmaskrosor (sect. Naevosa) och fjällmaskrosor (sect. Taraxacum). Fläckmaskrosorna anses skilda genom violettfläckiga blad och något utstående ytterholkfjäll. Fjällmaskrosor skiljs genom plattade bladskaft och mer späd byggnad. De vanliga ogräsmaskrosorna (sect. Ruderalia) har tydligt utböjda ytterholkfjäll och frukter med mycket längre spröt.

Utbredning. Atlantmaskrosor är ganska vanliga i fjälltrakterna och i Norrland, men kan även påträffas längre söderut i de västra delarna av Sverige. De växer i ängsmark.

Etymologi. Sektionsnamnet Spectabilia kommer av latinets spectabilis (ansenlig) och betyder ståtlig.

Familj: Asteraceae
Släkte: Taraxacum

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/tarax/taraspe.html
Senaste uppdatering: 11 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg