Ogräsmaskrosor

Taraxacum sect. Ruderalia Kirschner, H. Øllg. & Stepanek

Vetenskapliga synonym: T. sect. Vulgaria

Ugrasløvetenner Fandens Mælkebøtte Rikkavoikukat Common Dandelion Wiesen-Löwenzahn, Gemeiner Löwenzahn

Ogräsmaskrosor Beskrivning. Ogräsmaskrosor är fleråriga örter som kan bli mer än en halv meter höga, men som vanligen är betydligt lägre. De är mycket mångformiga, speciellt i bladformen, men bladen är ofta breda med mer eller mindre flikade kanter. Ogräsmaskrosor blommar under nästan hela sommaren. Blommorna är gula och blomkorgarna är vanligen ganska stora. Holkfjällen saknar hornlika utskott i spetsen och de yttre holkfjällen är tydligt bakåtböjda. Frukterna är vanligen gråbruna med Frukter av ogräsmaskros långt spröt och vit pensel, sprötet är omkring tre till fyra gånger så långt som frukten.
Ogräsmaskrosor är den största sektionen inom släktet maskrosor (Taraxacum) och omfattar över 500 småarter med mångskiftande utseende och de är inte alltid klart skilda från andra sektioner. Karaktäristiskt för ogräsmaskrosorna är att holkfjällen saknar hornlika utskott i spetsen och att de yttre holkfjällen är tydligt bakåtböjda.

Ogräsmaskros, blomkorg

Utbredning. Ogräsmaskrosor är mycket vanliga i nästan hela landet. De förekommer på all slags kulturpåverkad mark och är en av människans trognaste följeslagare. I fjälltrakterna finner man vanligen ogräsmaskrosor längs vägar, stigar och vid bebyggelse, medan de i naturliga biotoper är mer sällsynta.

Ogräsmaskros

Etymologi. Sektionens namn Ruderalia kommer av latinets rudera (ruin) och syftar på att arterna oftast växer på kulturmark och ruderatmarker.

Familj: Asteraceae
Släkte: Taraxacum

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/tarax/tararud.html
Senaste uppdatering: 28 juli 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg