Strandmaskrosor

Taraxacum sect. Palustria (H. Lindb.) Dahlst.

Sumpløvetenner Smalbladet Mælkebøtte Rantavoikukat Narrow-leaved Marsh Dandelion Sumpf-Löwenzahn

Strandmaskros Beskrivning. Strandmaskrosor är fleråriga, oftast lågväxta och tämligen späda örter som kan bli upp till två decimeter höga. Bladen är smala och helbräddade eller djupt flikiga med ganska få smala flikar. Strandmaskrosor blommar i maj-juni. Blommorna är gula och blomkorgarnas holkfjäll saknar hornlika utskott i spetsen. Karaktäristiskt för strandmaskrosorna är att de yttre holkfjällen är breda, med en tydlig hinnkant, och sitter tätt tryckta mot de inre holkfjällen. Frukterna är brungula med ett långt spröt och vitaktig pensel.
Strandmaskros Sektionen strandmaskrosor omfattar ett tiotal småarter. De känns igen på att holkfjällen saknar hornlika utskott i spetsen, och att de yttre holkfjällen är breda, brett hinnkantade och tätt tryckta mot de inre holkfjällen. De talrika och mångformiga ogräsmaskrosorna (T. sect. Ruderalia) har utböjda yttre holkfjäll. Strandmaskros

Utbredning. Strandmaskrosor är ganska ovanliga och förekommer huvudsakligen i södra och mellersta Sverige. De växer på fuktig, gärna kalkrik mark med låg vegetation. Oftast påträffas de på betade strandängar och vid alvarvätar, men även vid älvstränder i Norrland.

Frukter av strandmaskros

Etymologi. Sektionens namn Palustria kommer av latinets palus (kärr) och syftar på att arterna oftast växer på fuktig mark.

Familj: Asteraceae
Släkte: Taraxacum

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/tarax/tarapal.html
Senaste uppdatering: 28 juli 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg