Dvärgmaskrosor

Taraxacum sect. Obliqua (Dahlst.) Dahlst.

Svenska synonym: sandmaskrosor

Kystløvetenner Gråfrugtet Sand-Mælkebøtte

Pysslingmaskros, <I>T. platyglossum</I>)

Beskrivning. Dvärgmaskrosor är småväxta fleråriga örter vars stjälk ofta inte blir mer än en decimeter hög. Bladen är flikiga med talrika smala flikar. Dvärgmaskrosor blommar i maj. Blomkorgarna är ganska små med mörkgula blommor som ofta är ihoprullade på längden. De yttre holkfjällen har en knöl nära spetsen. Frukterna är blekt gråbruna och har en ganska lång och smal näbb under sprötet.
Sektionen dvärgmaskrosor omfattar bara två småarter. De känns igen på ytterholkfjäll med knöl, samt ljusbruna frukter. Dvärgmaskrosor liknar mest sandmaskrosor (sect. Erythrosperma) vilka ofta lever i liknande miljöer, men de senare skiljs genom plana blommor och mer eller mindre rödaktiga frukter.
Småarten på bilden är pysslingmaskros (T. platyglossum).

Utbredning. Dvärgmaskrosor är ovanliga och förekommer bara i södra Sverige, från Skåne till Östergötland. De växer på torra sandiga ställen.

Etymologi. Sektionsnmanet obliqua kommer av latinets obliquus (sned) och betyder sned eller böjd.

Familj: Asteraceae
Släkte: Taraxacum

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/tarax/taraobl.html
Senaste uppdatering: 7 januari 2002
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg