Fläckmaskrosor

Taraxacum sect. Naevosa M. P. Christ.

Vetenskapliga synonym: T. sect. Subvulgaria M. P. Christ.
Svenska synonym: islandsmaskrosor

Plettet Mælkebøtte

Beskrivning. Fläckmaskrosor är fleråriga, medelstora örter som kan bli omkring tre decimeter höga. Bladen är flikiga och har talrika små violetta eller brunaktiga fläckar vilket är karaktäristiskt. Fläckmaskrosor blommar i maj-juni, blomkorgarna är ganska stora och holkfjällen är upprätta eller mer eller mindre utböjda, men aldrig helt tilltryckta, och de saknar knöl i spetsen. Blommorna är ljusgula till klargula och har en gråaktig strimma på undersidan. Frukterna är gulbruna till bruna och har ett ganska kort spröt.
Fläckmaskrosorna förs ibland till sektionen atlantmaskrosor (sect. Spectabilia) men de senare skiljs numera genom ofläckade eller obetydligt fläckade blad, samt tilltryckta ytterholkfjäll.
Småarten på bilden är fläckmaskros (T. maculigerum).

Utbredning. Fläckmaskrosor är ovanliga och förekommer i betesmarker och fuktiga ängsmarker från Skåne till fjälltrakterna.

Etymologi. Sektionsnamnet Naevosa kommer av latinets naevus (födelsemärke) och betyder fläckig, vilket syftar på bladens fläckar.

Familj: Asteraceae
Släkte: Taraxacum

Norden

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/tarax/taranae.html
Senaste uppdatering: 20 december 2001
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg