Sandmaskrosor

Taraxacum sect. Erythrosperma (H. Lindb.) Dahlst.

Vetenskapliga synonym: T. sect. Dissimilia

Sandløvetenner Rødfrugtet Sand-Mælkebøtte Mäkivoikukat Lesser Dandelion Schwielen-Löwenzahn

Sandmaskros Beskrivning. Sandmaskrosor är fleråriga örter som kan bli upp till tre decimeter höga. De är oftast lågväxta och späda, med smala djupt och fint flikiga blad. Sandmaskrosor blommar vanligen i maj. Blomkorgarna är oftast små och har holkfjäll med ett tydligt hornlikt utskott i spetsen, de yttre holkfjällen är utböjda. Blommorna är gula eller ljusgula och blomkorgarna är ganska platta. Frukterna är vanligen tydligt rödaktiga med ett långt spröt och vitaktig pensel.
Sandmaskrosor omfattar ett femtiotal småarter. De känns igen på de hornlika utskotten i spetsen på holkfjällen, samt de rödaktiga frukterna med långa spröt. De liknar mest dvärgmaskrosor (sect. Obliqua), vilka dock skiljs genom ljusbruna frukter.

Frukter hos sandmaskros

Utbredning. Sandmaskrosor är ganska vanliga på torr sandig mark, gärna på kalkmark. De förekommer i nästan hela landet, men är vanligast i södra Sverige och är typiska för torra naturbetesmarker, alvar, torrbackar och strandhedar.

Sandmaskros, blomkorg

Etymologi. Sektionsnamnet Erythrosperma kommer av grekiskans erythros (röd) och sperma (frö) och syftar på de oftast vackert rödaktiga frukterna.

Familj: Asteraceae
Släkte: Taraxacum

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/tarax/taraery.html
Senaste uppdatering: 28 juli 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg