Kärrmaskrosor

Taraxacum sect. Celtica A. J. Richards

Vetenskapliga synonym: T. sect. Subvulgaria auct.
Svenska synonym: betesmaskrosor

Eng-Mælkebøtte

Nordstedts maskros

Beskrivning. Kärrmaskrosor är tämligen småväxta och späda fleråriga örter som blir omkring två decimeter höga. Bladen är flikiga med enkla flikar och ett brett vingat bladskaft, bladens mittnerv har ibland röda strimmor. Kärrmaskrosor blommar i maj, blomkorgarna har tilltryckta holkfjäll utan knöl i spetsen. Knopparna och holkfjällen är ofta mörkt gröna och frukterna är brunaktiga.
Kärrmaskrosor omfattar ett tiotal småarter. De liknar mest småarter i sektionen strandmaskrosor (sect. Palustria), men de senare skiljs enklast genom att de tilltryckta ytterholkfjällen har en bred ljus kant.
Småarten på bilden är Nordstedts maskros (T. nordstedtii).

Utbredning. Kärrmaskrosor är ganska sällsynta och växer på fuktiga stränder och betesmarker.

Etymologi. Sektionsnamnet Celtica kommer av latinets Celtae (kelter) och betyder keltisk.

Familj: Asteraceae
Släkte: Taraxacum

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/tarax/taracel.html
Senaste uppdatering: 20 december 2001
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg