Norrlandsmaskrosor

Taraxacum sect. Boreigena Dahlst. ex G. E. Haglund

Nordlandsløvetenner Nordlands-Mælkebøtte Pohjanvoikukat

Beskrivning. Norrlandsmaskrosor är fleråriga örter som kan bli nästan en halv meter höga. Bladen är blekgröna, ofta breda och kraftigt byggda, med enkelt flikiga kant och brett något vingat bladskaft, samt en spetsigt utdragen ändflik. Bladformen anses karaktäristisk för sektionens småarter. Norrlandsmaskrosor blommar i juni, blomkorgarna är ganska stora med klargula eller ljusgula blommor. Holkfjällen är upprätta eller utböjda med smala ytterholkfjäll som saknar knöl i spetsen och som har mycket blek, vitaktigt grön insida. Frukterna är blekbruna.
Sektionen norrlandsmaskrosor omfattar omkring tjugo småarter. De karaktäriseras av holkfjällens bleka insidor och de ljusgröna bladen med spetsigt utdragen ändflik och platt bladskaft. Norrlandsmaskrosor liknar mest ogräsmaskrosor (sect. Ruderalia) i sitt allmänna utseende, men de senare har inte alla dessa egenskaper i kombination. De likaledes nordliga småarterna i sektionen hornmaskrosor (sect. Borealia) skiljs genom att de yttre holkfjällen har en knöl i spetsen.

Utbredning. Norrlandsmaskrosor har nordlig utbredning och förekommer hvudsakligen i inre Norrland. De växer i frisk eller fuktig ängsmark.

Etymologi. Sektionsnamnet Boreigena kommer av latinets boreus (nordlig) och betyder 'kommer ifrån nordliga trakter', vilket syftar på utbredningen.

Familj: Asteraceae
Släkte: Taraxacum

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/tarax/tarabog.html
Senaste uppdatering: 11 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg