Tanacetum L.

Renfanor

Beskrivning. Ett- eller fleråriga, aromatiska örter. Stjälk upprätt. Blad strödda, enkla eller få- till mångflikiga, med bredare eller smalare flikar, bladkant trubbigt eller vasst tandad. Blomkorgar i kvastlik ställning, med eller utan strålblommor. Holkfjäll tegellagda i tre rader, hinnkantade. Korgbotten plattad, utan fjäll mellan blommorna. Strålblommor vita, tunglika, honliga, saknas ibland. Diskblommor gula eller ljusbruna, rörlika, tvåkönade. Frukt utan pensel.
Kromosomtal: 2n=18 (mattram, röllikekrage, renfana), 2n=54 (balsamblad).

Etymologi. Släktnamnet Tanacetum kommer av Tanazita som var ett växtnamn i Capitulare de villis från år 812 (Lid 1985).

Släktet har omkring 150 arter, varav fem förekommer som bofasta i Sverige. Bara arten renfana (T. vulgare) är inhemsk. Flera arter odlas och ett par av dessa kan påträffas förvildade, som balsamblad (T. balsamita), mattram (T. parthenium), renfanekrage (T. corymbosum) och röllikekrage (T. macrophyllum).

Familj: Asteraceae

Arter:
balsamblad (T. balsamita)
mattram (T. parthenium)
renfana (T. vulgare)
renfanekrage (T. corymbosum)
röllikekrage (T. macrophyllum)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/tanac/welcome.html
Senaste uppdatering: 25 juli 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg