Mattram

Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip.

Vetenskapliga synonym: Chrysantheum parthenium (L.) Bernh., Matricaria parthenium L.
Svenska synonym: bertram, matram

Matrem Matrem Reunuspäivänkakkara Feverfew Mutterkraut

Mattram Beskrivning. Mattram är en ett- eller flerårig ört som har en starkt aromatisk doft. Stjälkarna är upprätta, greniga och kan bli upp till sex decimeter höga. Bladen är vanligen ljusgröna och mer eller mindre djupt parflikiga med mellan två och fem loberade flikar. Mattram blommar från juli till september och har vanligen många små blomkorgar som sitter i en kvastlik ställning. Korgarna är ungefär två centimeter breda, med vita tunglika strålblommor och gula rörlika diskblommor, och liknar prästkragens (Leucanthemum vulgare). Sällan förekommer också exemplar utan strålblommor, eller trädgårdsformer med korgar fyllda av strålblommor.
Mattram Mattram kan knappast förväxlas med några andra arter. Den känns igen på sina flikiga, vanligen ljusgröna blad och små prästkragelika blomkorgar i kvastlik ställning, .

Mattram Utbredning. Mattram är en odlad prydnadsväxt som ofta förekommer förvildad. Den kommer ursprungligen från Balkan. Första fynduppgift som förvildad är från Skåne och publicerades år 1769, men arten är känd sedan medeltiden (Nordstedt 1920).

Användning. Mattram odlas ofta som prydnadsväxt och har förr också använts som läkeväxt. Nyman (1867) skriver att den brukats "till pulver mot mask, och dess dekokt har ansetts verksam i flera krämpor".

Mattram

Etymologi. Artnamnet parthenium kommer av grekiskans parthenos (flicka, jungfru) vilket anses syfta på att de gamla grekarna använde den som botemedel mot kvinnosjukdomar. Det svenska namnet mattram kommer av Matricaria som är det vetenskapliga namnet på släktet kamomiller.

Familj: Asteraceae
Släkte: Tanacetum

Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Finnes på några ställen i Städer och Byar, wid hus, gården och i kåltäppor wildt wäxande, utan twifwel kommen til en början ur Trägårdar. Man har deraf en art med fyllda pipiga blommor, som för sitt wackra utseende får rum i Blomsterqwarter, fast man gärna flyr dess stinkande luckt. Blommorne så wäl som bladen af Mattram hafwa en stark och för de flästa obehagelig både luckt och smak; men det är och i grund af denna som den warit brukad af åtskillige emot Moderkolik, dels såsom et Kryddthee, dels stött til pulwer, en fingerbår i sänder."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/tanac/tanapar.html
Senaste uppdatering: 31 mars 2009
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg