Sonchus L.

Molkar

Beskrivning. Ett- eller fleråriga, medelstora till högväxta örter med mjölksaft. Stjälk upprätt, vanligen ihålig. Blad strödda, flikiga, bladbas stjälkomfattande, kant taggig. Blomkorgar i kvastlik ställning. Holkfjäll talrika, tegellagda. Korgbotten utan fjäll mellan blommorna. Blommor tunglika, gula. Ståndare utan bihang vid basen. Frukt plattad, längsribbad med tre eller fem ribbor på varje sida, hårpensel i två rader.
Kromosomtal: 2n=18 (strandmolke), 2n=32 (kålmolke, svinmolke), 2n=36, 54 (åkermolke).

Etymologi. Släktnamnet Sonchus kommer av grekiskans sonchos eller sonkos som var namn på en korgblommig växt (Asteraceae) hos Theofrastos, 300 f. Kr. Det svenska molke, pluralis molkar, är ett nybildat namn som först föreslogs i Normalförteckning öfver svenska växtnamn 1894, förr hade arterna namn med -tistel som suffix.

Släktet har ett sextiotal arter, varav fyra förekommer i Sverige. De tre arterna åkermolke (S. arvensis), kålmolke (S. oleraceus) och svinmolke (S. asper) är vanligt förekommande. Den fjärde arten, strandmolke (S. palustris), är sällsynt och är bara funnen i ett fåtal sydliga landskap.

Familj: Asteraceae

Arter:
kålmolke (S. oleraceus)
strandmolke (S. palustris)
svinmolke (S. asper)
åkermolke (S. arvensis)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning


"Släktet Sonchus benämnes af allmogen nästan uteslutande med namn, hvari tistel ingår (mjölk-, svin-, gås-, fet-tistel o. s. v.), men olämpligheten häraf med hänsyn till sammanblandningar med verkliga tistelarter är uppenbar...
...På förslag af professor Noreen har därför här upptagits molke, nybildadt i öfverensstämmelse med vårt språks lagar och hänvisande på den hos oss förekommande benämningen mjölktistel."

Ur Normalförteckning öfver svenska växtnamn (Meddelanden från Kongliga Landtbruksstyrelsen. N:r 3. 1894)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/sonch/welcome.html
Senaste uppdatering: 26 juli 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg