Strandmolke

Sonchus palustris L.

Svenska synonym: strandtistel

Sumpdylle Kær-Svinemælk Marsh Sow-thistle Sumpf-Gänsedistel

Strandmolke

Beskrivning. Strandmolke är en storväxt flerårig ört som kan bli upp till tre meter hög. Stjälkarna är upprätta, grova och nedtill ihåliga med tydliga lister. Bladen är blågröna, de nedre tydligt och grovt djupflikiga medan de övre är lansettlika och hela med pillik stjälkomfattande bas. Strandmolke blommar i juli-augusti. Blomkorgarna är talrika och sitter många tillsammans i en grenig samling i stjälkens topp. Korgarna är upp till fyra centimeter breda, och deras skaft och även holkfjällen är Strandmolke klädda med svarta eller sällan gula körtelhår. Blommorna är tunglika och påfallande ljusgula.
Arten åkermolke (S. arvensis) är också flerårig, men är vanligen betydligt mindre och har bara en eller ett fåtal blomkorgar, som dessutom har mättad gula blommor. De två ettåriga arterna Strandmolke kålmolke (S. oleraceus) och svinmolke (S. asper) är kala och har blekgula blommor och små blomkorgar.

Utbredning. Strandmolke är en sällsynt art som Övre stjälkblad bara förekommer i Sydsverige, i Bohuslän, Halland, Skåne, Blekinge och Öland men tycks vara på spridning på sina håll. Den växer på havsstränder och i strandkärr, ofta bland vass (Phragmites australis). Första fynduppgift är från Skåne och publicerades 1823 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet palustris kommer av latinets palus (kärr) och syftar på växtplatsen.

Familj: Asteraceae
Släkte: Sonchus

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/sonch/soncpal.html
Senaste uppdatering: 18 augusti 2003
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg