Svinmolke

Sonchus asper (L.) Hill.

Vetenskapliga synonym: S. asper (L.) Hill. ssp. nymanii (Tineo & Guss.) Hegi (ssp. glaucescens)
Svenska synonym: svinmjölktistel, svintistel; vanlig svinmolke (ssp. asper), lädermolke (ssp. glaucescens)

Stivdylle Ru Svinemælk Otavalvatti Prickly Sow-thistle Rauhe Gänsedistel

Svinmolke

Beskrivning. Svinmolke är en vanligen ettårig ört med vit mjölksaft, blekgula blommor i små korgar och vanligen hela, blankt mörkgröna, stjälkomfattande blad med tätt taggig kant. Stjälken kan bli en meter hög och är oftast helt kal. Bladen är styva, och vanligen hela men kan ibland vara parflikiga, kanten är grovt tandad med vassa stickande tänder. De övre bladen är brett lansettlika med en bred, stjälkomfattande bas. Svinmolke blommar från juli till oktober. Blomkorgarnas skaft och holkfjäll är vanligen kala. Korgarna är bara två centimeter breda och de blekgula blommorna är tungformade. Frukterna är vingkantade, starkt plattade och saknar tvärrynkor. Bara huvudunderarten vanlig svinmolke (ssp. asper) är inhemsk i Sverige, men tillfälligt kan också underarten lädermolke (ssp. glaucescens (Jord.) Ball) påträffas. Den senare är tvåårig och har vanligen en basal bladrosett.
Svinmolke Arten kålmolke (S. oleraceus) skiljs genom mattgröna, tydligt parflikiga blad som är mjuka och glest tandade med mjuka tänder, samt genom tvärrynkade frukter utan vingkanter. De båda arterna strandmolke (S. palustris) och åkermolke (S. arvensis) är fleråriga.

Utbredning. Svinmolke är ett ogräs som är vanligast i södra och mellersta Sverige, men som även förekommer i de norra delarna av landet. Den växer företrädesvis på fet jord, i trädgårdsland, på jordhögar och ruderatmark. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet (Nordstedt 1920).

Svinmolke

Användning. Retzius skriver i Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ år 1806 att svinmolke kan användas såväl som grönsak som till svinfoder.

Svinmolke, frukter

Etymologi. Artnamnet asper betyder sträv. Namnet svinmolke kommer av att arten ansågs vara ett bra svinfoder.

Familj: Asteraceae
Släkte: Sonchus

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/sonch/soncasp.html
Senaste uppdatering: 19 november 2003
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg