Solidago L.

Gullris

Beskrivning. Fleråriga örter. Stjälk upprätt, ogrenad. Blad strödda, lansettlika med sågtandad kant. Blomkorgar talrika, i toppställda klaselika samlingar. Holkfjäll tegellagda. Korgbotten utan fjäll mellan blommorna. Blommor gula. Strålblommor honliga, tunglika. Diskblommor tvåkönade, rörlika. Frukt ribbad med hårpensel.
Kromosomtal: 2n=18 (gullris, kanadensiskt gullris).

Etymologi. Släktnamnet Solidago kommer av latinets solidare (fast, solid).

Släktet har omkring 80 arter, varav tre förekommer i Sverige. Bara en av arterna, gullris (S. virgaurea), är inhemsk, medan höstgullris (S. gigantea) och kanadensiskt gullris (S. canadensis) är ursprungligen odlade arter som förvildat sig. Tillfälligt har också arten plymgullris (S. graminifolia) påträffats.

Familj: Asteraceae

Arter:
gullris (S. virgaurea)
höstgullris (S. gigantea)
kanadensiskt gullris (S. canadensis)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/solid/welcome.html
Senaste uppdatering: 25 juli 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg