Gullris

Solidago virgaurea L.

Vetenskapliga synonym: S. lapponica With., S. virgaurea L. f. arctica R. W. Hartm., S. virgaurea L. ssp. minuta (L.) Arcang., S. virgaurea L. var. subglabra Neuman (ssp. alpestris)
Svenska synonym: guldris; vanligt gullris (ssp. virgaurea), lappgullris (ssp. alpestris)

Gullris Almindelig Gyldenris Kultapiisku Goldenrod Gewöhnliche Goldrute

Gullris Beskrivning. Gullris är en flerårig ört med gula blommor. Stjälken är upprätt och blir en halv meter hög, den har strödda, brett lansettlika blad med grov nervatur och sågad kant. Gullris blommar från juli till september. Blomkorgarna är sju till tio millimeter långa och sitter i mer eller mindre täta klaselika samlingar. Holkfjällen är tegellagda. Strålblommorna är tunglika och minst fyra millimeter långa, Gullris diskblommorna är rörlika. Frukten är ribbad med hårpensel. Två underarter av gullris förekommer i Sverige, underarten lappgullris (ssp. alpestris (Waldst. & Kit.) Gremli) är mer lågväxt och har färre men större blomkorgar än vanligt gullris (ssp. virgaurea).
Gullris, blomkorgar Gullris kan knappast förväxlas med andra arter. De ofta odlade och förvildade arterna höstgullris (S. gigantea) och kanadensiskt gullris (S. canadensis) är mer storväxta, har smalare blad, yviga blomställningar med bågböjda grenar, samt mindre blomkorgar som har kortare strålblommor. Hybrider mellan gullris och kanadensiskt gullris kan förekomma om arterna växer tillsammans.

Gullris Utbredning. Gullris är vanlig i hela landet och växer i nästan alla miljöer, till exempel i ängar, skogar och fjällhedar. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet (Nordstedt 1920).

Gullris, frukter Användning. Te av gullris ansågs förr vara stärkande och användes bland annat mot njursjukdomar (Hoffberg 1792).

Etymologi. Artnamnet virgaurea kommer av latinets virga (spö, ris) och aureus (guldgul, gyllene). Gullris omtalas redan av Linné som ett jämtländskt namn på arten.

Familj: Asteraceae
Släkte: Solidago

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Gullris. i bergaktiga skogsängar a. Är stärkande och urindrifwande: beröms emot sår i Njurar eller andra inälfwor, at dricka som Thee eller decokt: Blommar i Rötmånaden."

Ur Anwisning til Wäxt-Rikets kännedom av Carl Fredrik Hoffberg (1792)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/solid/solivir.html
Senaste uppdatering: 31 mars 2009
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg