Bildgalleri

Kanadensiskt gullris - Solidago canadensis L.


Kanadensiskt gullris
i frukt

Kanadensiskt gullris

Kanadensiskt gullris

Hybrid mellan
kanadensiskt gullris
och gullris

Hybriden till väster, vanligt
gullris till höger

Närbild av
hybridens blomkorgar

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/solid/solican2.html
Senaste uppdatering: 31 mars 2009
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg