Kanadensiskt gullris

Solidago canadensis L.

Svenska synonym: kanadagullris

Kanadagullris Kanadisk Gyldenris Kanadanpiisku Canadian Goldenrod Kanadische Goldrute

Kanadensiskt gullris

Beskrivning. Kanadensiskt gullris är en högväxt, flerårig ört som blir mer än en meter hög och som ofta är beståndsbildande. Stjälken är tätt korthårig upptill men kal nedtill, den är inte blådaggig men inte sällan rödaktig. Bladen blir omkring två Kanadensiskt gullris decimeter långa och är smalt lansettlika med sågad kant, bladundersidan är hårig. Kanadensiskt gullris blommar i augusti-september, blomkorgarna är mycket små och sitter många tillsammans i täta vipplika, mer eller mindre yviga och pyramidlika klasar i toppen av stjälken. Blomkorgarna har korta gula strålblommor som är ungefär lika långa som de gula diskblommorna. Frukten har en smutsigt vit hårpensel.
Kanadensiskt gullris Kanadensiskt gullris är mycket lik höstgullris (S. gigantea) och kan lätt förväxlas med denna. Den senare arten skiljs genom att vara mer storväxt med kal stjälk som endast är hårig i blomställningen, större blomkorgar i tätare samling, samt längre strålblommor. Kanadensiskt gullris kan korsa sig med arten gullris (S. virgaurea) och bilda en hybrid som till sitt utseende mest liknar kanadensiskt gullris, men som skiljs från denna genom färre och betydligt större blomkorgar, samt längre strålblommor.

Kanadensiskt gullris Utbredning. Kanadensiskt gullris är en odlad art som naturaliserats och som numera är vanlig på all slags kulturmark, som tomter, vägkanter, banvallar och liknande. Arten härstammar från Nordamerika. Första fynduppgift som förvildad är från Skåne och publicerades 1870. Arten har dock ofta förväxlats med höstgullris (S. gigantea) och uppgiften är därför osäker (Hylander 1971).

Kanadensiskt gullris, frukter med hårpensel Användning. Kanadensiskt gullris odlas som trädgårdsväxt.

Etymologi. Artnamnet canadensis är en latinisering av Kanada och betyder 'från Kanada'.

Familj: Asteraceae
Släkte: Solidago

Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/solid/solican.html
Senaste uppdatering: 31 mars 2009
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg