Silybum Adans.

Mariatistlar

Beskrivning. Ett- eller tvååriga örter. Stjälk upprätt, ofta grenig, tagglös, vanligen brunaktig. Blad flikiga, blankt gröna med vitaktiga fläckar, kanter tandade och med vassa tornar, övre blad strödda, stjälkomfattande. Blomkorgar äggformade, ensamma. Holkfjäll med vassa tornar. Blommor tvåkönade, rörlika, rödvioletta eller sällan vita. Frukt tvärrynkig, med hårpensel.
Kromosomtal: 2n=34.

Etymologi. Släktnamnet Silybum kommer av grekiskans silybos, ett namn som användes om en tistel redan av Dioskorides och Plinius (Lid 1985).

Släktet har två arter. Bara den odlade och förvildade arten mariatistel (S. marianum) förekommer i Sverige.

Familj: Asteraceae

Art:
mariatistel (S. marianum)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/silyb/welcome.html
Senaste uppdatering: 31 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg