Serratula L.

Ängsskäror

Beskrivning. Fleråriga, kala, tistellika örter utan tornar. Stjälk upprätt, grenig, fårad. Blad strödda, sågtandade; nedre blad hela, övre vanligen parflikiga. Blomkorgar små, avlånga, samlade i klase- eller kvastlik ställning. Holkfjäll tegellagda, brunvioletta. Korgbotten med fjäll mellan blommorna. Blommor en- eller tvåkönade, rörlika, rödvioletta eller sällan vita, vanligen tvåbyggare. Frukt med pensel av enkla och fjäderlika hår.
Kromosomtal: 2n=22.

Etymologi. Släktnamnet Serratula är en diminutiv form av serratus (sågtandad) som kommer av latinets serra (såg). Namnet syftar på bladkantens utseende.

Släktet har omkring 70 arter. I Sverige förekommer bara arten ängsskära (S. tinctoria).

Familj: Asteraceae

Art:
ängsskära (S. tinctoria)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/serra/welcome.html
Senaste uppdatering: 24 juli 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg