Seriphidium (Besser ex Hook.) Fourr.

Strandmalörter

Beskrivning. Medelstora, beståndsbildande, fleråriga örter med aromatisk doft. Stjälk tilltryckt vitluden, nedtill vedartad. Blad strödda, vitludna, upprepat parflikiga med smala flikar. Blomkorgar små, gyttrade i toppställda vipplika klasar. Holkfjäll i få rader, tegellagda, vitludna. Korgbotten utan fjäll mellan blommorna. Blommor tvåkönade, gula, rörlika. Ståndare utan bihang vid basen. Frukt liten, plattad, pensel saknas.
Kromosomtal varierande.

Övrigt. Släktet har ofta betraktats som en synonym till malörter (Artemisia), men de senare skiljs bland annat genom blomkorgar med honliga yttre blommor och tvåkönade inre blommor.

Etymologi. Släktnamnet Seriphidium kommer av latinets sericus (silkeslen) och findere (klyva) och syftar på de flikiga vitludna bladen.

Släktet har 130 arter. I Sverige förekommer bara arten strandmalört (S. maritimum).

Familj: Asteraceae

Art:
strandmalört (S. maritimum)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/serip/welcome.html
Senaste uppdatering: 24 juli 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg