Strandmalört

Seriphidium maritimum (L.) Poljakov

Vetenskapliga synonym: Artemisia maritima L.; A. maritima L. ssp. humifusa (Fr. ex C. Hartm.) K. M. Perss., A. maritima L. var. humifusa Fr. ex C. Hartm. (ssp. humifusum)
Svenska synonym: vanlig strandmalört (ssp. maritimum), baltisk strandmalört, baltisk malört (ssp. humifusum)

Strandmalurt Strand-Malurt Merimaruna Sea Wormwood Salz-Beifuß

Strandmalört Beskrivning. Strandmalört är en aromatiskt doftande, beståndsbildande, flerårig ört med silvergrå, tilltryckt behåring. Stjälkarna kan bli upp till sex decimeter höga och är mer eller mindre förvedade vid basen, de omges av mattor av täta, låga vegetativa skott. Bladen är upprepat parflikiga med mycket smala bladflikar, liksom stjälken är de vackert silvergrå. Strandmalört blommar i augusti-september, blomkorgarna är mycket små men sitter många tillsammans i mer eller mindre glesa klaselika samlingar. Blommorna är rörlika och tvåkönade, de är gula och kontrasterar mot de silvergrå holkfjällen. Frukten är liten och plattad, utan pensel. Strandmalört har två underarter, vanlig strandmalört (ssp. maritimum) som är tydligt förvedad vid basen och har gles grenig blomställning, samt underarten baltisk strandmalört (ssp. humifusum (Fr. ex C. Hartm.) Karlsson) som har svagt förvedad stam och smal, ogrenad blomställning.
Strandmalört Strandmalört känns lätt igen på sina finflikiga silvergrå blad med aromatisk doft. Den kan knappast förväxlas med andra arter, utom möjligen malört (Artemisia absinthium) som dock har mycket bredare bladflikar och större blomkorgar.

Strandmalört Utbredning. Strandmalört är mindre allmän men kan vara lokalt talrik. Underarten vanlig strandmalört (ssp. maritimum) växer på steniga havsstränder från Bohuslän till Skåne, medan underarten baltisk strandmalört (ssp. humifusum) förekommer i liknande miljöer på Öland och Gotland. Första fynduppgift är från Hastö på Gotland och publicerades år 1662, men arten är känd sedan medeltiden (Nordstedt 1920).

Användning. Strandmalört kan användas på samma sätt som malört (Artemisia absinthium).

Strandmalört Etymologi. Artnamnet maritimum kommer av latinets mare (hav) och betyder 'växer vid havet'. Dess svenska namn strandmalört skall inte förväxlas med sandmalört (Artemisia stelleriana).

Familj: Asteraceae
Släkte: Seriphidium

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/serip/serimar.html
Senaste uppdatering: 7 mars 2006
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg