Senecio L.

Ståndsar

Beskrivning. Ett- eller fleråriga örter. Stjälk upprätt. Blad strödda, enkla, sågade till upprepat parflikiga, vanligen kala, ibland håriga eller körtelhåriga. Blomkorgar i tät eller gles kvastlik samling, med eller utan strålblommor. Holkfjäll örtartade, jämnhöga, ibland med ytterholk. Korgbotten utan fjäll mellan blommorna. Blommor gula. Strålblommor raka eller inrullade, saknas ibland. Diskblommor rörlika. Ståndare utan bihang vid basen. Stiftgrenar med hår endast i spetsen. Frukt kal eller hårig, med hårpensel, penselborst vita, tunna.
Kromosomtal: 2n=20 (vårkorsört), 2n=40 (bergkorsört, flikstånds, gullstånds, klibbkorsört, korsört, stånds, vattenstånds).

Övrigt. Arterna fältnocka (Tephroseris integrifolia) och kärrnocka (Tephroseris palustris) som tidigare placerades i släktet ståndsar, förs numera till nockor (Tephroseris).

Etymologi. Släktnamnet Senecio kommer av latinets senere (vara gammal), vilkat anses syfta på den kala korgbottens likhet med en skallig hjässa.

Släktet har omkring 1000 arter och är ett av jordens artrikaste växtsläkten. I Sverige förekommer 11 arter regelbundet. De två arterna korsört (S. vulgaris) och klibbkorsört (S. viscosus) är vanliga ogräs. Flera arter ståndsar odlas som trädgårdsväxter ett par har naturaliserats på olika håll i landet. Utöver de som tas upp här har ytterligare åtta arter av släktet påträffats tillfälligt i vårt land.

Familj: Asteraceae

Arter:
bergkorsört (S. sylvaticus)
flikstånds (S. erucifolius)
glesstånds (S. ovatus)
gullstånds (S. paludosus)
hampstånds (S. cannabifolius)
klibbkorsört (S. viscosus)
korsört (S. vulgaris)
parkstånds (S. sarracenicus)
stånds (S. jacobaea)
vattenstånds (S. aquaticus)
vårkorsört (S. vernalis)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/senec/welcome.html
Senaste uppdatering: 25 juli 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg