Klibbkorsört

Senecio viscosus L.

Klistersvineblom Klæbrig Brandbæger Tahmavillakko Sticky Groundsel Klebriges Greiskraut

Klibbkorsört, blomkorg Beskrivning. Klibbkorsört är en körtelhårig, ettårig ört som kan bli upp till sex decimeter hög. Stjälken är vanligen rikt grenig med ganska breda och trubbigt parflikiga blad, vilka är grågröna i färgen och klibbiga av talrika körtelhår. Klibbkorsört blommar från juli till oktober. Blommorna är gula och blomkorgarna sitter i glesa samlingar. Korgarna har välutvecklade, ofta inrullade strålblommor och smala körtelhåriga holkfjäll med utstående ytterholkfjäll. Frukterna är kala eller sparsamt håriga.
Klibbkorsört, blomkorg Klibbkorsört känns lätt igen på sina klibbiga blad. Arterna korsört (S. vulgaris) och bergkorsört (S. sylvaticus), som den ofta växer tillsammans med, saknar körtelhår och är inte klibbiga. Hybrider kan dock bildas mellan alla tre arterna.

Klibbkorsört Utbredning. Klibbkorsört är vanlig i södra och mellersta Sverige. Den växer på stränder, berghällar, ruderatmarker och i vägkanter. Första fynduppgift är från Göteborgs gator där Linné fann den under sin västgötaresa (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet viscosus kommer av latinets viscum (lim) och betyder klibbig, vilket syftar på att hela växten är körtelhårig. Viscum är också det vetenskapliga namnet på släktet mistlar.

Familj: Asteraceae
Släkte: Senecio

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/senec/senevis.html
Senaste uppdatering: 15 oktober 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg