Bildgalleri

Vårkorsört - Senecio vernalis Waldst. & Kit.


Vårkorsört

Vårkorsört

Vårkorsört

Vårkorsört

Vårkorsört

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/senec/senever2.html
Senaste uppdatering: 2 februari 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg