Vårkorsört

Senecio vernalis Waldst. & Kit.

Vetenskapliga synonym: S. leucanthemifolius Poir. ssp. vernalis (Waldst. & Kit.) Alexander

Vårsvineblom Vår-Brandbæger Kevätvillakko Eastern Groundsel Frühlings-Greiskraut

Vårkorsört

Beskrivning. Vårkorsört är en medelstor, ettårig ört som kan bli upp till fem decimeter hög. Stjälken är upprätt och kal eller spindelvävshårig. Bladen är avlånga, parflikiga med grovt tandade lober och är ofta krusiga i kanten. De övre bladen är stjälkomfattande medan de nedre är skaftade. Vårkorsört blommar i maj-juni. Blomkorgarna är drygt två centimeter breda och har svartspetsade holkfjäll, de inre holkfjällen är fyra gånger så långa som de yttre. Blommorna är ljust klargula och har utbredda, Vårkorsört, blomkorgar tunglika strålblommor. Frukten är hårig och har en hårpensel.
Vårkorsört kan knappast förväxlas med de andra arterna i släktet ståndsar (Senecio), den börjar blomma tidigare och känns igen på sina ljust klargula blommor och de utbredda strålblommorna. Arten kan dock hybridisera med korsört (S. vulgaris).

Vårkorsört

Utbredning. Vårkorsört förekommer i södra Sverige och är traktvis vanlig. Den växer på sandig, öppen mark, till exempel på gräshedar, i åkrar och vägkanter.

Vårkorsört, frukter Första fynduppgift är från Skåne och publicerades av F. W. C. Areschough i Skånes flora år 1866 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet vernalis kommer av latinets ver (vår) och syftar på blomningstiden.

Familj: Asteraceae
Släkte: Senecio

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Förek. vid Fogelsång, hvarest sommarn 1864 ett par exemplar funnos (Skolyngl. P. Persson enl. Dr. Olsson). Liksom i Tyskland kommer väl denna art sannolikt att vidare sprida sig i Sverige."

Ur Skånes flora av F. W. C. Areschough (1866)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/senec/senever.html
Senaste uppdatering: 25 juli 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg