Bergkorsört

Senecio sylvaticus L.

Bergsvineblom Skov-Brandbæger Kalliovillakko Heath Groundsel Wald-Greiskraut

Bergkorsört, blomkorgar

Beskrivning. Bergkorsört är en nästan kal, ettårig ört som kan bli drygt sju decimeter hög. Stjälken är rak och vanligen rikt grenig upptill. Bladen är ganska smala och trubbigt parflikiga. Bergkorsört blommar från juni till september. Blommorna är gula och blomkorgarna är talrika och sitter i breda kvastlika samlingar i toppen av den greniga stjälken. Korgarna är ganska smala och saknar ofta strålblommor. Ytterholkfjällen är mycket få och vanligen gröna eller brunaktiga i spetsen, men aldrig rent svarta. Strålblommorna är korta och inrullade, men saknas ofta. Frukten är tilltryckt hårig. Bergkorsört Bergkorsört liknar mest korsört (S. vulgaris), men den senare har få korgar och svartspetsade ytterholkfjäll. Den likaledes ettåriga arten klibbkorsört (S. viscosus) har körtelhåriga stjälkar och blad, samt välutvecklade strålblommor.

Bergkorsört

Utbredning. Bergkorsört är vanlig i södra och mellersta Sverige. Den växer i sandiga skogar, på hyggen, brandfläckar och bergknallar. Första fynduppgift är från Vrigstad i Småland och publicerades av Linné (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet sylvaticus kommer av latinets sylva (skog) och syftar på växtplatsen.

Familj: Asteraceae
Släkte: Senecio

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/senec/senesyl.html
Senaste uppdatering: 7 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg