Parkstånds

Senecio sarracenicus L.

Vetenskapliga synonym: S. fluviatilis Wallr., S. nemorensis auct., S. nemorensis ssp. jacquinianus (Rchb.) Durand
Svenska synonym: flodstånds, kolastånds, skogsstånds

Kolasvineblom Park-Brandbæger Jokivillakko Broad-leaved Ragwort Fluß-Greiskraut

Parkstånds Beskrivning. Parkstånds är en storväxt, flerårig ört som kan bli upp till en och en halv meter hög. Stjälken har strödda blad och är grön och hårig. Bladen är brett lansettlika och bredast ungefär på mitten, de har nästan kal ovansida, ullhårig undersida och vasst tandad eller sågad kant. Parkstånds blommar i juli-augusti, blomkorgarna är talrika och sitter i en toppställd kvastlik samling. Holkfjällen är gleshåriga och omges av fyra eller fem ytterholkfjäll. Blommorna är gula och blomkorgarna har ett tiotal tunglika strålblommor och ett tjugotal rörlika diskblommor.
Parkstånds Parkstånds kan bara förväxlas med glesstånds (S. ovatus), den senare skiljs genom blad som är bredast vid basen, kal och ofta rödaktig stjälk, samt blomkorgar med få, vanligen bara fem, strålblommor.

Parkstånds Utbredning. Parkstånds är en trädgårdsväxt som förvildats och naturaliserats. Den växer i skogsbryn och ängsmarker och vägkanter, oftast nära bebyggda trakter och kan bilda stora bestånd där den trivs. Arten hör ursprungligen hemma i Centraleuropa. Första fynduppgift som förvildad är från Dylta i Närke och publicerades av Liljeblad 1816 i andra upplagan av Utkast till en svensk flora (Hylander 1971).

Parkstånds i frukt Användning. Parkstånds odlas ibland i parker och trädgårdar.

Etymologi. Artnamnet sarracenicus har oklar syftning.

Familj: Asteraceae
Släkte: Senecio

Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/senec/senesar.html
Senaste uppdatering: 10 november 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg