Gullstånds

Senecio paludosus L.

Svenska synonym: gullbo

Gullsvineblom Kær-Brandbæger Fen Ragwort Sumpf-Greiskraut

Gullstånds Beskrivning. Gullstånds är en flerårig, högväxt ört som kan bli upp till två meter hög. Stjälken är upprätt, fårad och ihålig. Bladen sitter tätt och är lansettlika med vasst sågtandad kant, bladundersidan är ullhårig. Gullstånds blommar i augusti-september med gula blommor som sitter i korgar i kvastlik ställning. Blomkorgarna är omkring tre till fyra centimeter breda med upp till 15 tunglika strålblommor som ofta är tillbakarullade, diskblommorna är rörlika. Korgens inre holkfjäll är ungefär dubbelt så långa som de yttre. Frukten är kal och har en vit hårpensel.
Gullstånds Gullstånds är mest lik parkstånds (S. sarracenicus) och glesstånds (S. ovatus), de senare har dock bara upp till åtta strålblommor i varje blomkorg.

Gullstånds Utbredning. Gullstånds är sällsynt och förekommer bara i Skåne. Den växer i kärr och på sjö- och åstränder. Första fynduppgift är från Lillö, Skåne och publicerades av Leche år 1744 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet paludosus kommer av latinets palus (kärr) och syftar på växtplatsen.

Familj: Asteraceae
Släkte: Senecio

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/senec/senepal.html
Senaste uppdatering: 23 februari 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg