Glesstånds

Senecio ovatus (P. Gaertn, B. Mey. & Scherb.) Willd.

Vetenskapliga synonym: S. fuchsii C. C. Gmel., S. nemorensis auct. ssp. fuchsii (C. C. Gmel.) Celak.

Grisnesvineblom Pilebladet Brandbæger Wood Ragwort

Glesstånds, blomkorgar Beskrivning. Glesstånds är en högväxt flerårig ört som ofta bildar stora bestånd. Stjälken är kal, ofta rödaktig och kan bli upp till en och en halv meter hög. Bladen är spetsiga, brett lansettlika och finsågade i kanten, de har kal ovansida och finhårig undersida. Glesstånds blommar i augusti-september. Blomkorgarna sitter i glesa kvastlika samlingar och har gula strålblommor och diskblommor. Varje korg har vanligen endast fem långsmala och glest sittande strålblommor. Holkfjällen är Glesstånds kala, svartspetsade och omges av tre till fem ytterholkfjäll.
Glesstånds liknar mest parkstånds (S. sarracenicus), den senare har dock blomkorgar med fler strålblommor, bredare och håriga blad, samt grön och hårig stjälk.

Glesstånds

Utbredning. Glesstånds är sällsynt och förekommer naturaliserad på torra hyggen, banvallar och vägkanter i Hälsingland. Arten hör hemma i Centraleuropa och har kommit till Sverige i sen tid. Första fynduppgift är från Söderala, Hälsingland och publicerades 1923 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet ovatus kommer av latinets ovum (ägg) och betyder äggformig.

Familj: Asteraceae
Släkte: Senecio

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/senec/seneova.html
Senaste uppdatering: 25 juli 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg