Stånds

Senecio jacobaea L.

Svenska synonym: vanlig stånds (ssp. jacobaea), alvarstånds (ssp. gotlandicus)

Landøyda Eng-Brandbæger Jaakonvillakko Common Ragwort Jakobs-Greiskraut

Stånds Beskrivning. Stånds är en flerårig ört med flikiga blad och gula blommor. Stjälkarna är styva, upprätta, upp till en meter höga, och har talrika stjälkblad. Bladen är mörkgröna och upprepat parflikiga med korta trubbiga flikar, även de nedre bladen är oftast parflikiga. Stånds blommar i juli-augusti, blomkorgarna sitter i ganska täta, kvastlika samlingar i stjälktoppen. Korgarna är tämligen korta och breda, med ett fåtal korta ytterholkfjäll. Strålblommorna är välutvecklade och gula, liksom diskblommorna. Frukterna hos strålblommorna är kala medan diskblommornas frukter är Stånds, blomkorgar finhåriga. I Sverige förekommer två underarter, stånds (ssp. jacobaea) och alvarstånds (ssp. gotlandicus (Neuman) Sterner), den senare skiljer sig från huvudunderarten genom att de nedre bladen är enkla med sågad bladkant.
Stånds är lik vattenstånds (S. aquaticus), men den senare skiljs genom att de nedre bladen har en stor sågad ändflik, samt att även diskblommornas frukter är kala. Arten flikstånds (S. erucifolius) skiljs genom fler och längre ytterholkfjäll, samt mer finflikiga blad med långa, smala, spetsiga bladflikar.

Stånds, blomkorgar

Utbredning. Stånds förekommer huvudsakligen i Sydsverige, men finns ända upp i Norrlands kusttrakter. Arten är ganska ovanlig men kan på sina håll förekomma i stort antal. Den växer på sandig, grusig gräsmark, i vägkanter, skogsbryn och torrbackar, ofta på kulturmark. Underarten alvarstånds (ssp. gotlandicus) förekommer sällsynt på kalkhällar på Öland och Gotland och är där fridlyst. Första fynduppgift publicerades i Rudbecks Hortus botanicus år 1685 (Nordstedt 1920).

Stånds, blad Övrigt. Liksom andra arter i släktet Senecio innehåller stånds så kallade pyrrolizidinalkaloider vilka orsakat förgiftning hos djur som ätit växten, även dödsfall hos hästar är kända.

Etymologi. Artnamnet jacobaea är ett vetenskapligt namn som har använts på växter som blommar vid tiden för Jacobsmäss, den 25 juli (Lid 1994).

Familj: Asteraceae
Släkte: Senecio

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst (ssp. gotlandicus)
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/senec/senejac.html
Senaste uppdatering: 25 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg