Flikstånds

Senecio erucifolius L.

Svenska synonym: finbladsstånds, hårdbladsstånds

Smalsvineblom Smalfliget Brandbæger Liuskavillakko Hoary Ragwort Raukenblättriges Greiskraut

Beskrivning. Flikstånds är en högväxt flerårig ört. Stjälken kan bli upp till en meter hög och är något ullhårig upptill. Bladen är djupt och upprepat parflikiga, med smal spetsig ändflik och smalt lansettlika, spetsiga sidoflikar med inrullande kanter. De har ganska fast konsistens och är inte sällan ullhåriga på undersidan. Flikstånds blommar i augusti-september. Blomkorgarna sitter många tillsammans i kvastlika samlingar, de har gula strålblommor och är, med dessa inräknade, nästan två centimeter breda. Holkfjällen omges av fyra till sex ytterholkfjäll som är hälften så långa som holkfjällen. Strålblommorna är knappt en centimeter långa och är gula liksom diskblommorna. Frukten är två millimeter lång, korthårig med hårpensel.
Flikstånds känns igen på de djupt parflikiga bladen med smala spetsiga flikar. Den liknar mest arten stånds (S. jacobaea), som dock har bredare, trubbiga bladflikar och korgar med endast ett eller två ytterholkfjäll som är endast en fjärdedel så långa som de inre holkfjällen.

Utbredning. Flikstånds är mycket sällsynt och förekommer bara på ett fåtal platser i södra Skåne. Den växer på kalkrik lerjord, i vägkanter, dikesrenar och på banvallar, tidigare även i ängsbackar. Första fynduppgift är från Skåne och publicerades 1749 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet erucifolius betyder 'med blad som hos Eruca' och kommer av Eruca, som är det vetenskapliga namnet på släktet erukor, och latinets folium (blad).

Familj: Asteraceae
Släkte: Senecio

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/senec/seneeru.html
Senaste uppdatering: 25 juli 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg