Vattenstånds

Senecio aquaticus Hill

Dikesvineblom Vand-Brandbæger Ojavillakko Marsh Ragwort Wasser-Greiskraut

Vattenstånds, blomkorgar Beskrivning. Vattenstånds är en kal tvåårig ört med nästan trind stjälk som kan bli upp till åtta decimeter hög. Bladen är djupt parflikiga blad, de nedre har en stor, hel eller tandad ändflik och mindre flikiga än de övre. Vattenstånds blommar från juli till september, blomkorgarna sitter flera tillsammans i greniga kvastlika samlingar. Holkfjällen är gröna med smal vit kant och omgivna av en fåbladig kort ytterholk. Blommorna är gula och korgarna har välutvecklade gula strålblommor som inte är inrullade. Alla frukter är kala, eller de hos diskblommorna mycket gleshåriga.
Vattenstånds Vattenstånds liknar mest stånds (S. jacobaea), men hos den senare är även de nedre bladen djupt flikiga och har inte en större ändflik. Hos stånds är dessutom diskblommornas frukter tydligt håriga.

Utbredning. Vattenstånds är sällsynt och har en utpräglat västlig utbredning, från Skåne till Bohuslän, men har även påträffats på andra Vattenstånds håll i Syd- och Mellansverige. Den växer vanligen på fuktig öppen mark vid diken och stränder eller i vägkanter. Första fynduppgift är från Göteborg och publicerades i tredje upplagan av Liljeblads Utkast til en svensk flora 1816 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet aquaticus kommer av latinets aqua (vatten) och betyder växer vid vatten, vilket syftar på dess förkärlek för fuktiga växtplatser.

Familj: Asteraceae
Släkte: Senecio

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"V. på våta ställen vid Göteborg, r. Bl;r i Jul. Aug. med gula blommor i blomflock. Liknar föregående [stånds], men har vanligen lägre, vid basen violett stjelk, större och färre blommor med bredare strålkant, samt mindre flikiga blad."

Ur Utkast til en svensk flora av Samuel Liljeblad (1816)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/senec/seneaqu.html
Senaste uppdatering: 25 juli 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg