Scorzonera L.

Svinrötter

Beskrivning. Fleråriga örter med mjölksaftgångar. Stjälk upprätt, glest vithårig. Basalblad brett lansettlika, helbräddade, med bågböjda nerver. Stjälkblad få, smala. Blomkorgar ensamma. Holkfjäll breda, tegellagda, i många rader, glest vithåriga. Korgbotten utan fjäll mellan blommorna. Blommor gula, tunglika, tvåkönade. Frukt kal, ribbad, utan spröt, med fjäderpensel.
Kromosomtal: 2n=14.

Etymologi. Släktnamnet Scorzonera kommer av italienskans scorzone (giftorm) och syftar på att vissa arter i släktet använts som medel mot ormbett.

Släktet har knappt 200 arter som huvudsakligen finns i Europa och Centralasien. I Sverige förekommer endast arten svinrot (S. humilis) som bofast. Arten svartrot (S. hispanica) odlas och har påträffats tillfälligt förvildad, den har en ätlig rot och saluförs ofta i handeln.

Familj: Asteraceae

Art:
svinrot (S. humilis)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/scorz/welcome.html
Senaste uppdatering: 24 juli 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg