Saussurea DC.

Fjällskäror

Beskrivning. Fleråriga, lågväxta till medelstora örter med jordstam. Stjälk styvt upprätt, trind. Blad strödda, lansettlika med glest tandad eller hel kant, ovansida kal, mörkgrön, undersida filtluden. Blomkorgar fyra till tolv i tät kvast, långsmala. Holkfjäll tegellagda, gråvioletta, håriga i kanten. Blommor rörlika, blåvioletta eller sällan vita. Ståndare med mörkt blå ståndarknappar. Frukt med pensel av fjäderlika hår och yttre pensel av enkla hår.
Kromosomtal: 2n=52.

Etymologi. Släktet Saussurea är uppkallat efter den schweiziske botanisten Nicolas-Theodore de Saussure (1767-1845).

Släktet har omkring 300 arter. I Sverige förekommer bara arten fjällskära (S. alpina).

Familj: Asteraceae

Art:
fjällskära (S. alpina)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/sauss/welcome.html
Senaste uppdatering: 24 juli 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg