Bildgalleri

Fjällskära - Saussurea alpina (L.) DC.


Fjällskära

Fjällskära

Fjällskära

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/sauss/sausalp2.html
Senaste uppdatering: 23 september 2003
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg