Rudbeckia L.

Rudbeckior

Beskrivning. Ett- till fleråriga örter. Stjälk upprätt. Blad enkla eller flikiga. Blomkorgar stora, på långa skaft. Holkfjäll talrika, örtartade. Korgbotten konvex, med styva fjäll mellan blommorna. Strålblommor sterila, tunglika, gula eller ibland hos odlade former gulröda eller rödbruna. Diskblommor tvåkönade, rörformade, bruna. Frukt fyrkantig, utan pensel.
Kromosomtal varierande.

Etymologi. Släktet Rudbeckia är uppkallat efter Olof Rudbeck d. ä. (1630-1702) som var professor i Uppsala och hans son Olof Rudbeck (1660-1740).

Släktet har 15 arter. Bara de två odlade arterna höstrudbeckia (R. laciniata) och sträv rudbeckia (R. hirta) anses vara bofasta i Sverige.

Familj: Asteraceae

Arter:
höstrudbeckia (R. laciniata)
sträv rudbeckia (R. hirta)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/rudbe/welcome.html
Senaste uppdatering: 9 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg